Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo
in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.
krojene po meri za vaše kupce!

Spletne trgovine

Izboljšanje stopnje konverzije (CRO optimizacija)

Cilj vsake spletne trgovine je ponavadi povečanje prodaje, povečanje zadovoljnih strank, izboljšanje nakupnih navad, več dolgoročnih strank ipd. Vse to so cilji, ki jih imenujemo "konverzije" in so lahko precej merljivi.

Konverzija je predvideno in definirano dejanje spletnega obiskovalca. To je lahko nakup izdelka, oddaja povpraševanja, večkratni obisk v trgovini ipd.

Konverzija v spletni trgovini

Kako merimo spletno konverzijo?

Merjenje konverzije na spletu je omogočeno preko analitičnih orodij. Pogosto se izraža količinsko (npr. koliko nakupov v določenem obdobju) ali relativno (npr. koliko odstotkov obiskovalcev izvede določeno dejanje). Želja vsakega lastnika spletne trgovine je, da te stvari lahko meri in jih izboljšuje.

Primer: v spletnih trgovinah je najpogosteje merjena konverzija t.i. "spletni nakup". Merjenje te konverzije pomeni, da merimo koliko spletnih obiskovalcev na koncu izvede nakup (npr. 3%-5%). Cilj vsake uspešne spletne trgovine so visoke stopnje konverzij. In to dosegamo preko t.i. izboljševanja stopnje konverzije oz. optimiziranje stopnje konverzije (ang. Conversion Rate Optimization).

Optimiziranje stopnje konverzije pomeni, da želimo ob enakem številu spletnih obiskovalcev večje število spletnih nakupov.  To bi seveda lahko dosegali tudi s povečevanjem števila obiskovalcev, kar pa brez dodatnih stroškov (oglaševanja) ne gre.

Kako izboljšamo stopnjo konverzije v spletni trgovini?

Da neko stvar lahko "izboljšamo" oz. optimiziramo, je nujno, da imamo pravilne podatke in celostno predstavo o spletnih aktivnostih in uporabniški izkušnji. Napačno ali pomanjkljivo merjenje je lahko precej zavajujoče (o.p. vloga spletnih piškotkov in kakšno merjenje in analizo dovolimo obiskovalcem, je pri tem ključnega pomena).

V prvi fazi je zato pomembno narediti dober pregled in prerez stanja skozi analitična orodja ter nastaviti meritvene kriterije. Preko tega bomo lahko spremljali nakupne navadi in ciljne konverzije.

Sledi faza zbiranja informacij in analize. Le-ta naj ne bo prekratka (vsaj 14 dni ali več). Odvisno seveda od števila obiskovalcev spletne trgovine in števila nakupov (da bo število tudi statistično verodostojno; npr. vsaj 100 konverzij ipd).

Ko dobimo primarne podatke o različnih konverzijah in poteh obiskovalcev ter nakupnih navadah je potrebna temeljita analiza in iskanje vzrokov, rešitev. Prepoznavanje, kje so t.i. "ozka grla" nakupovalcev in kaj je morda vsebinski ali celo tehnični razlog za to.

Nato sledi neposredno odpravljanje vzrokov (v kolikor so takoj prepoznavni in nedvoumni). Za nepojasnjene in dvomljive vzroke pa kreiramo scenarije možnih rešitev. Sledi testiranje.

Testiranje in še enkrat testiranje. Različne kombinacije (A/B testiranja) in nato ponovna pregled rezultatov. Vse dokler ne dobimo želene končne stopnje konverzije.

Naše izkušnje kažejo, da je možno ob pravilnem pristopu vsaj nekajkratno povečanje stopnje konverzij (+100% ali celo več) že z manjšimi napori in vložki. To pomeni, da dosežemo iste učinke, kot če bi našo spletno trgovino obiskalo enkrat več obiskovalcev. To pa vemo, da ni tako preprosto in poceni.

Imate spletno trgovino in vam ne prinaša želenih rezultatov? Potem je optimiziranje stopnje konverzij prava pot za vas!